Skip to main content

Didaktický inkubátor / Přijedeme do vaší školy

Praktické dílny přímo ve vyučování

Aktivita probíhá v kreativní dílně, kterou postavíme v jedné z vašich tříd. V průběhu týdne se pracovníci Didaktické dílny FP TUL (garant se svým týmem) setkávají s vedením školy i s jednotlivými učiteli či učitelskými týmy, inkubují stávající učitelské nápady a navrhují možné změny v koncepci ŠVP. 

 

Týdenní inkubační program

Cena: 75 000,-  včetně DPH
Objednávka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 600 772

                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 722 345 648

Lze hradit z ONIVek či ze šablon OP Jan Amos Komenský; uplatnění šablon závisí na typu zvoleného rozvojového programu.

Certifikát: Škola získává certifikát "Didaktického inkubátoru" a jednotliví učitelé-inovátoři získají specifický certifikát tematicky zařaditelný do určitého typu šablony dle OP JAK. Typy spolupráce je potřeba dojednat s garantem Didaktické dílny předem a definovat potřeby školy, jež mohou být různé.

Pětidenní návštěva ve školním provozu zahrnuje:

  • 50 hodin
  • stavbu moderní učebny typu "dílna"
  • vyhodnocení prostorových podmínek školy
  • vyhodnocení potenciálu učitelského sboru
  • metodické a mentorské vedení pedagogů
  • rozpracování koncepce moderní školy
  • vedení pedagogického lídra
  • rozvojový program činnostního vyučování a vrstevnického učení (dílny dle výběru níže) - praktické ukázky práce s žákovskými skupinami

 


Jednodenní kompetenční dílny

Jednodenní kompetenční dílna je aktivita podporující činnostní a vrstevnické učení a je tematicky zaměřena na konkrétní znalosti, jež se integrují do aplikačních dovedností. Týmová spolupráce žákovské skupiny je základním předpokladem pro nácvik kooperativních, komunikačních a kreativních aspektů problémového úkolu. Problémový úkol je zadán na pět vyučovacích hodin. Obsah konkrétních dílen je upravován na základě potřeb školy a možností prostorových a personálních. 

Cena: 18 000,-  včetně DPH
Objednávka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 600 772

                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 722 345 648

Lze hradit z ONIVek či ze šablon OP Jan Amos Komenský; uplatnění šablon závisí na typu zvoleného rozvojového programu.


Typy dílen na objednávku

Dílna SLOVO A ČÍSLO

8. - 9. ročník ZŠ, SŠ

Dílny rozvíjí ve skupinové dynamice znalost číselných vztahů v souvislosti s rodným jazykem. Klade skupině problémový úkol, jehož řešení vyžaduje matematické myšlení, prostorovou orientaci a základní aritmetické operace, a dále rozvíjí schopnost psaní textů v rodném i cizím jazyce. Výsledkem je výstup zpracovaný na digitálních technologiích i v klasické materiální podobě. Činnosti podproují tzv. servisní učení.

Dílna GEOMETRICKÁ

6. - 9. ročník ZŠ, SŠ

Geometrická dílna klade žákovské skupině složitou konstrukční úlohu, na níž se ukazuje průřez znalostí geometrie rovinných útvarů a propojuje je s propočtem. Dílna pěstuje manuální činnosti spojené s realizací na velký formát při výrobě didaktické pomůcky pro školu. Vzniká didaktický výrobek, jež je uplatnitelný při výuce v dané škole. Žáci pracují s elektronickou střižnou videa a s úpravou zvukové stopy. 

Dílna KARTOGRAFICKÁ

7. - 9. ročník ZŠ, SŠ

V kartografické dílně je žákům uložen problémový úkol vyrobit digitální či fyzickou mapu. Pracují na základě výběru charakteristik daného území a pěstují schopnosti intepretovat údaje základními statistickými metodami. Na základě práce se zdroji interpretují součanost. Opírají se o kartografické zobrazovací metody s  možností kreativně uchopit daný problém a nacházet řešení ve skupině. 

Dílna AUDIOKNIHA

6. - 9. ročník ZŠ, SŠ; dvoudenní workshop

Dílna se zaměřuje na poslech audioknihy - probíhá dva dny. Na základě poslouchaného příběhu ve specificky upravné poslechové místnosti žáci pěstují poslechové dovednosti a interpretují literární text. Poslech jako aktivita se stává součástí literární a jazykové výchovy s přihlédnutím k poznání místa, děje, času, způsobu vyprávění. Dílna je propojena s aktivitami psaní a čtení. 

Dílna MLUVENÉHO SLOVA

7. - 9. ročník, SŠ

Mluvené slovo jako aktivita propojující téma vnesené do školy s mluveným jazykem se zaměřuje na tvorbu audiovizuálního obsahu ve střižně a softwaru pro úpravu zvukové stopy. Práce s mikrofonem, scénářem, režií, přípravou textů, kompozicí, hudebním podkresem a grafikou propojuje různé aspekty výtvarného a hudebního oboru s přírodními i společenskými vědními obory. Vzniká mediální produkt, který vede žáky k rozpoznání základních mediálních žánrů a útvarů. 

Dílna JAZYKOVÁ

6. - 9. ročník ZŠ, SŠ

Jazyková dílna se zaměřuje na propojení témat vnášených do českého jazyka z jiných vědních oborů. Vzniká redakce, která má za úkol na konci určeného času vydat tištěné médium ve fyzické či elektronické podobě, a to dle konkrétního zadání typu tiskoviny a zároveň na základě tematického zacílení. Žákovská skupina zjišťuje cílovou skupinu a je orientována na výsledek intenzivní jazykové činnosti.