Didaktická dílna je projektem FP TUL, který podporuje mezioborovou spolupráci učitelů. Ve volitelném semináři vede studenty učitelství k propojování témat různých oborů, aby mohli vést výuku v širších souvislostech dle RVP a dalších dokumentů. Zároveň nabízí Didaktická dílna školám komplexní vedení při sestavování modelového ŠVP podle Strategie 2030+.

Didaktická dílna vznikla za podpory hnutí Otevřeno a Nadačního fondu Abakus. V současnosti její aktivity podporuje také MŠMT v rámci výzvy Na učitelích záleží. Inovace v oblasti Člověk a příroda podporuje Nadace Lilie a Karla Janečkových. Na rozvoji terénní výuky a přípravy učitelů pro terénní aktivity úzce spolupracujeme s Pohornickou krajinou - POHO2030.

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ SPECIÁL 


DIDAKTICKÝ INKUBÁTOR 2023
FP TUL / FF OU
Specializační školicí program pro inovativní pedagogické týmy škol.
Program se orientuje na praktické ukázky implementace vládní Strategie 2030+ a na rozvoj kompetenčního a vrstevnického učení. 

PRO KOHO: vedení škol - pedagogičtí lídři - učitelé

VELIKOST TÝMU: 3 členové (čtvrtý až šestý účastník již tvoří další tým)

CENA: 8.000,- Kč / tým (lze hradit z ONIV či OP JAK), účastníci obdrží certifikaci

Možnosti ubytování:

Liberec - Koleje Harcov, Hotel Liberec, Inter hostel Liberec.

Ostrava - Koleje Jana Opletala, koleje VŠB - Hotel Garni, Imperial Hotel Ostrava.

Catering - zajištěna ranní káva, obědový raut, nápoje

Přihláška a platba e-shopem: E-SHOP TUL

PROGRAM


První den
Liberec
- 21. srpna 2023 / Ostrava - 23. srpna 2023


JAK NA INTEGROVANÉ PŘEDMĚTY

9:00 - 11:00

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Workshop o možnostech propojování vzdělávacích obsahů do tematicky orientovaného předmětu; téma ve škole; ukázky úspěšných integrací; ukázka způsobů integrace humanitních i přírodovědných předmětů; vybavení učeben pro integrovaná témata

 

 

INTEGRACE - ŘEŠENÍ RIZIK VE SBOROVNĚ

11:30 - 13:00, workshop

Mgr. Monika Brzá

Mgr. Martin Brzóska

Řešení složitých situací v organizaci sborovny a rozvrhu při integrování předmětů; personalistika; školení zaměstnanců; skupinová dynamika sborovny; vznik mezioborových kompetenčních komisí; pedagogický lídr a jeho činnosti

KOMPETENČNÍ A VRSTEVNICKÉ UČENÍ

14:30 - 16:30, workshop

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Mgr. Michaela Marková, Ph.D.

Vyučování formou dílny jako funkční vzdělávací forma; rozvojové techniky pro nabývání kompetencí ve školních činnostech; problémový úkol ve škole; časové dotace problémových úkolů; skupinová dynamika; školní dílna; servisní učení

BURZA NÁPADŮ

17:00 - 18:00, SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

Mgr. Michal Podzimek, Ph.D.

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

Sdílení dobré praxe, diskuse nad možnostmi zavádění inovací dle Strategie 2030+ do škol; možnosti spolupráce s univerztou na smluvním výzkumu a budování školy ve vzájemné kooperaci; videoukázky činnostních dílen; způsoby kriteriálního hodnocení; inkubační a pilotážní fáze implementace


Druhý den
Liberec - 22. srpna 2023 / Ostrava - 24. srpna 2023


SPECIFICKÉ VYUČOVACÍ FORMY

9:00 - 11:00

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

další lektoři

Integrované projekty; celoškolní hra s prvky finanční gramotnosti; kartografická dílna; čtenářská dílna; dílna poslechová; dílna mluveného slova; geometrická dílna; dílna slova a čísla; terénní vyučování. 

 

 

TVORBA INTEGROVANÉHO ŠVP

11:30 - 13:00, workshop

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

další lektoři

Možnosti integrace dle Strategie 2030+, nového RVP včetně revizí a zapracování nové informatiky; digitální kompetence jako prostředek ke vzdělávání; modelové šablony pro text školního vzdělávacího programu


CO DĚLÁME

Zabýváme se rozvojem partnerských škol. S naší službou -  Didaktickým inkubátorem - rozvíjíme sborovny v kreativní učitelské týmy a posunujeme školy směrem k modernímu vzdělávání dle Strategie 2030+ a dle nových rámcových vzdělávacích programů. V našich aktivitách se cvičí budoucí učitelé. 


TÉMATA 2023

Vzdělávání žáků lze uskutečňovat v inovovaných prostředích mimo školní budovu, i ve specificky ustavených dílnách či učebnách. Zabýváme se rozvojem vzdělávacích principů, jež umožňují kultivovat školní klima a podporovat potřeby jednotlivců, stejně jako odhalovat potřebné a nadané žáky. Pro tato prostředí vytváříme jedinečné školní vzdělávací programy.

ŠKOLA JAKO HERNÍ POLE

MATEMATIKA A JAZYK SPOLEČNĚ

PŘÍRODA BADATELSKY

HRA

CELOŠKOLNÍ PROJEKT

Připravujeme pro školy jednodenní či dvoudenní hry, jež integrují poznání a podporují intergenerační dynamiku napříč třídami. 

SLOVO A ČÍSLO

INTERGOVANÝ PŘEDMĚT

Vytváříme integrovaný předmět propojující svět matematické gramotnosti s jazykovou logikou žitých situací. 

LABORATOŘ

INTERGROVANÝ PŘEDMĚT

Připavujeme předmět zahrnující badatelskou výuku v přírodních vědách, opřenou o dlouhodobé badatelské zadání problémových úkolů. 

TROCHU JINÉ POČÍTÁNÍ

KRAJINOU DOMOVA

JAZYKEM K POROZUMĚNÍ

EXACTUS

SPECIALZOVANÝ PŘEDMĚT

Zavádáme předměty či geometrické projekty, prostřednictvím nichž se žáci učí vnímat číslo jako realitu světa, která se dá sestrojit, a s níž se dá počítat. 

TERÉN

BADATELSKÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ

Vytváříme metodiku terénního vyučování, které podporuje vztah k místu a pěstuje u žáků vztah k životnímu prostředí. 

JAZYK

číst - psát - naslouchat

Integrujeme specifické předměty podporující komunikativn ídovednost jako celek s přesahem do ostatních vzdělávacích oborů.


Inovace a tripartita

 Veškeré naše snažení probíhá v tripartitě, aby výsledek byl co nejlepší. Sdružujeme všechny aktéry, kteří přispívají ke kvalitě vzdělávání v konkrétních provozech škol. Myslíme si, že politiku Strategie 2030+ je možné uskutečnit ve všech školách.

UČITELÉ

Učitelé ze spolupracujících škol vytvářejí místně zakotvené inovace pro své žáky. Tvoří moderní obsah zcela nových předmětů a projektových činností a jsou pro svou školu výrazným přínosem. 

OBOROVÍ DIDAKTICI

Oboroví didaktici a odborní pracovníci fakulty přispívají ke kvalitě školních inovací a jsou zodpovědní za formy nových předmětů a projektů. Vedou budoucí učitele inovacemi, aby se stali přínosem pro české školy.

STUDENTI UČITELSTVÍ

Budoucí učitelé se účastní přípravy novinek, tvoří ve fakultním ateliéru a jezdí na spolupracující školy zavádět inovace do vyučování. Sledují moderní didaktické trendy a učí se být moderními učiteli.


Tým Didaktické dílny

Hlavní řešitelé

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

Garant Didaktické dílny

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Aplikační garant, Ostravská univerzita

Vedení didaktického inkubátoru; výběr škol; jednání s řediteli a zřizovateli

 

Přenos aplikací do území Morava a Slezsko; příprava konceptu klinické školy

 

Fakultní koordinátor

Podcastové studio

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

podcastové studio, školní hra

Projektová manažerka, správa harmonogramu; koordinátor činností v rámci fakulty

Mgr. Alex Röhrich, Ph.D.

podcastové studio - média

Příprava mediálních výstupů; diseminace do veřejného prostoru


Další řešitelé

Mgr. Petra Peldová, Ph.D

předmět "textový editor" - anglický jazyk

Mgr. Michaela Marková, Ph.D

čtenářská dílna

doc. Jana Příhonská, Ph.D

slovo a číslo, exactus

Mgr. Michal Podzimek, Ph.D

slovo a číslo, školní hra, předmět "MAPA"

Mgr. Jan Berki, Ph.D

digitální technologie

Mgr. Emil Drápela, Ph.D

terénní vyučování, předmět "MAPA"

Bc. Lucie Grunclová

marketing, sociální stíě

Petra Děkanová

administrativní činnosti, správa projektu

Mgr. Hana Valešová, Ph.D

GRAFIKA, TEXTY

Mgr. Iva Koutská, Ph.D

předmět "textový editor" - anglický jazyk

doc. Hynek Böhm, Ph.D

terénní vyučování, předmět "MAPA"

RNDr. Dominik Rubáš

badateslská výuka, terénní vyučování

Mgr. Anna Habánová, Ph.D

školní hra

doc. Kamil Zágorszek, Ph.D

terénní vyučování, předmět "mapa"

Mgr. Milan Ducháček Ph.D

předmět "mapa"

Mgr. Vilém Valkoun

mistr zvuku

Mgr. Michaela Kotenová, Ph.D

ČESKÝ JAZYK, ŠKOLNÍ HRA

Lada Vondrušková

administrativní činnnosti, výjezdy

Studenti

Viktorie Sirovátková

pomocná vědecká síla, skladové zásoby

Patrik Goliaš

DIGITÁLNÍ TVORBA

Roman Macek

pomocná vědecká síla, skladové zásoby, web

Spolupracující školy

 • Gymnázium Karviná

 • Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

 • Jazykové gymnázium Pavla Tygrida, Ostrava-Poruba

 • Základní škola Bystřice u Benešova

 • Základní škola a gymnázium Česká Kamenice

 • Základní školy Městské části Praha 7 

 • Bratrská církevní základní škola, Praha 7

Sponzoři a podporovatelé

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Hnutí Otevřeno
 • Nadační fond Abakus
 • Nadace Lilie a Karla Janečkových
 • Pohornická krajina 2030, Ostrava

Kontakt

Doručovací adresa:
Didaktická dílna, FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov

Kontaktní osoba:
Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.
garant projektu
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 485 35 4285, +420 775 600 772